Договір публічної оферти

 

УГОДА КОРИСТУВАЧА

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІЧ МІ» (далі — Адміністратор) пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі — Користувач) використовувати свої сервіси на умовах, викладених у цій, призначеній користувачеві, угоді (далі — Угода), а також умов використання певних сервісів сайту https://teachme.expert/.

1.2. Предметом Угоди є використання всіх існуючих на даний момент сервісів сайту https://teachme.expert/, будь-яких їх змін, а також нових сервісів. Порядок використання сервісів сайту https://teachme.expert/ також визначається умовами використання певних сервісів сайту https://teachme.expert/.

1.3. Користувач приймає умови Угоди з моменту завершення реєстрації на сайті https://teachme.expert/ (п. 3.4, п. 3.5 Угоди). Реєстрація Користувача здійснюється відповідно до розділу 3 Угоди.

1.4. У разі незгоди з умовами Угоди повністю або в будь-якій частині Користувач не повинен реєструватися на сайті https://teachme.expert/ і зобов’язаний утримуватися від використання будь-яких його сервісів.

1.5. Актуальний текст Угоди знаходиться на сайті: https://teachme.expert/. Адміністратор має право в будь-який час змінювати умови Угоди. Нова редакція Угоди діє з моменту розміщення в мережі Інтернет. Якщо після набуття чинності нової редакції Угоди Користувач надалі використовує сайт https://teachme.expert/ і будь-які його сервіси, вважається, що Користувач погодився з умовами нової редакції Угоди. У разі незгоди з умовами нової редакції Угоди Користувач зобов’язується припинити використання Сайту.

 1. Терміни та визначення

Якщо з тексту прямо не випливає інше, терміни, які використовуються в цій Угоді та умови використання окремих сервісів, мають таке значення:

Сайт — сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото-, відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://teachme.expert/.

Сервіс Сайту — функціональні можливості й інструменти Сайту, що забезпечують надання Користувачам доступу до послуг Адміністратора.

Онлайн-платформа — програмне забезпечення, що є набором взаємопов’язаних вебсервісів і модулів, що складають єдиний простір надання послуг споживачам у мережі Інтернет. Онлайн-платформа доступна за адресою https://teachme.expert/

Особистий кабінет — сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Користувача й доступних під час введення його аутентифікаційних даних (номера мобільного телефону та пароля) у передбачені для цього поля на Сайті.

Конкретний набір сторінок, технічні можливості й порядок їх використання можуть відрізнятися для різних категорій користувачів: Учня, Батька, Вчителя.

Учень — користувач, зареєстрований на Сайті,  який отримав доступ до Особистого кабінету Учня. Якщо Користувач не є повністю дієздатним, реєстрація здійснюється його законним представником; усі дії, здійснювані Учнем на Сайті, відбуваються за згодою законного представника. Якщо Користувач є повністю дієздатним, реєстрація і всі дії, що здійснюються на Сайті, здійснюються Учнем самостійно.

Батько — користувач, зареєстрований на Сайті, який отримав доступ до Особистого кабінету Батька. Користувач може бути законним представником Учня, зареєстрованого на Сайті.

Вчитель — користувач, зареєстрований на Сайті, який отримав доступ до Особистого кабінету Вчителя. Користувач є репетитором (викладачем) з напрямів підготовки, визначених на сайті.

 1. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

3.1. Для реєстрації на Сайті і створення Особистого кабінету Користувач надає інформацію про себе, шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті: https://teachme.expert/;

3.2. Під час реєстрації на Сайті Користувач вибирає категорію Користувача — Учень, Вчитель, Батько.

3.3. Надана Користувачем інформація повинна бути унікальною. Користувач несе відповідальності за достовірність наданої інформації та зобов’язується підтримувати її актуальність під час використання Сайту. Користувач не має права використовувати для реєстрації інформацію, котра раніше вже використовувалася для реєстрації на Сайті.

3.4. Під час реєстрації Користувач вказує у формі: прізвище, ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти. Після цього Користувач проставляє символи в спеціальних полях наступних граф:

 • «Приймаю умови Угоди користувача та надаю згоду на обробку моїх персональних даних»;
 • «Дізнаватися про безкоштовні заняття, акції та знижки ТІЧМІ.ЕКСПЕРТ».

3.5. Користувачеві надається доступ до Особистого кабінету після введення аутентифікаційних даних — номера мобільного телефону та пароля, зазначеного у формі (п. 3.4 Угоди). Пароль може бути змінений Користувачем у будь-який час після реєстрації. Зміна пароля здійснюється у відповідному розділі Особистого кабінету.

3.6. Користувач самостійно забезпечує безпеку і збереження аутентифікаційних даних, а також пристроїв, що використовуються для доступу до Сайту.

3.6.1. Після завершення кожної сесії використання Сайту Користувач здійснює вихід з Особистого кабінету (кнопка «Вийти»).

3.6.2. Користувач не має права надавати свої аутентифікаційні дані будь-яким третім особам без письмової згоди Адміністратора. У разі виявлення факту використання ідентичних аутентифікаційних даних різними особами Адміністратор залишає за собою право припинити доступ до Сайту і його Сервісів Користувачеві, чиїми аутентифікаційних даними скористалося третя особа, а також застосувати інші заходи, передбачені п. 9.1. Угоди.

3.6.3. У разі отримання третіми особами доступу до Особистого кабінету Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністратора на адресу електронної пошти info@teachme.expert. До моменту надходження такого повідомлення всі дії, вчинені з використанням Особистого кабінету Користувача, будуть вважатися виконаними самим Користувачем.

 1. ФУНКЦІОНАЛ САЙТУ, ДОСТУПНИЙ ПЕВНИМ КАТЕГОРІЯМ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачам доступний наступний функціонал Сайту:

4.1. учневі:

 • Сервіс «Предмети»;
 • Сервіс «Розклад»;
 • Сервіс «Відкриті заняття».

4.2. вчителю:

 • Сервіс «Відкриті заняття»;
 • Сервіс «Розклад».

4.3. батькові:

 • Сервіс «Відкриті заняття»;
 • Сервіс «Розклад».
 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ САЙТУ

5.1. Користувач використовує Сервіси Сайту на свій ризик. Сервіси надаються «як є». Адміністратор не гарантує, що Сайт відповідає цілям і вимогам Користувача, що доступ до Сайту буде надаватися безперервно, швидко, надійно й без помилок.

5.2. Використання окремих Сервісів Сайту може бути доступним тільки для певних категорій користувачів: Учень, Учитель, Батько (розділ 4 Угоди). Зазначена інформація розміщується на Сайті.

5.3. Доступ до окремих Сервісів Сайту може бути платним. У цьому випадку вартість вказується на сторінці Сайту, що містить опис відповідного Сервісу. Визначення вартості використання Сервісів, а також порядок її оплати встановлюються відповідно до розділу 7 цієї Угоди.

5.4. За умови використання Сайту Користувачеві забороняється:

5.4.1. Копіювати і / або поширювати будь-яку інформацію, отриману на Сайті, крім випадків, коли така функція прямо передбачена на Сайті й закріплена в умовах використання відповідного Сервісу Сайту;

5.4.2. Використовувати інформацію, отриману на Сайті, для здійснення комерційної діяльності, отримання прибутку або для використання таким, що суперечить закону, способом;

5.4.3. Копіювати або іншим способом використовувати програмну частину Сайту, а також його дизайн;

5.4.4. Розміщувати на Сайті будь-які персональні дані третіх осіб без їхньої згоди, у тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти;

5.4.5. Розміщувати на Сайті комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію й будь-яку іншу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації погоджено з Адміністратором;

5.4.6. Змінювати яким би то не було способом програмну частину Сайту, здійснювати дії, спрямовані на зміну функціонування і працездатності Сайту;

5.4.7. Вживати нецензурні слова і вислови під час використання чату Сайту й інтерактивного голосового спілкування; ображати й іншим чином порушувати права і свободи інших користувачів Сайту, третіх осіб, а також груп осіб.

5.5. За умови цитування матеріалів сайту, включаючи контент, що міститься в заняттях і Курсах, Користувач зобов’язується вказувати посилання на Сайт.

5.6. Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Якщо зі змісту сторінки Сайту не визначає інше, Адміністратор:

5.6.1. Не перевіряє сайти третіх осіб і їхній контент на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.ін.).

5.6.2. Не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ із використанням Сайту, у тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу тощо, а також за доступність таких сайтів або контенту й наслідки їх використання Користувачем.

5.7. За умови використання Сайту і його Сервісів Адміністратор має право направляти Користувачеві:

5.7.1. Транзакційно-тригерні повідомлення.

Такі повідомлення:

— підтверджують факт використання Користувачем Сервісів Сайту (реєстрацію на Сайті, запис на Курс, запис на Відкрите заняття і т.ін.)

— надають Користувачеві інформацію, яка має значення для ефективного використання Сервісу Сайту (повідомлення про початок Курсу, Заняття, Відкритого заняття, Конкурсу і т.ін.)

Частота відправлених повідомлень залежить від того, наскільки активно Користувач використовує Сервіси Сайту. Адміністратор направляє повідомлення зазначеної категорії протягом усього часу, поки Користувач здійснює активні дії на Сайті з використанням Особистого кабінету.

5.7.2. Інформаційні, новинні й маркетингові повідомлення.

Такі повідомлення:

— інформують Користувача про заходи, що проводяться Адміністратором або його партнерами;

— інформують Користувача про діючі акції та знижки Адміністратора;

— інформують Користувача про наявні Сервіси Сайту.

Адміністратор направляє повідомлення зазначеної категорії тільки тим користувачам, які надали згоду на отримання рекламних розсилок.

Протягом доби Адміністратор направляє Користувачеві не більше ніж 1 повідомлення зазначеної категорії.

Користувач має право в будь-який час відмовитися від отримання повідомлень зазначеної категорії. Для цього Користувач звертається в службу технічної підтримки за електронною адресою: info@teachme.expert.

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Використовуючи Сервіси Сайту, Користувач визнає й погоджується з тим, що весь вміст сайту і структура вмісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак і іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Користувач погоджується з тим, що зазначені права є дійсними й охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як наявних на цей час, так і розроблених або створених згодом.

6.2. У результаті використання Сервісів Сайту Користувачеві не переходять ніякі права на будь-який вміст Сайту, включно з  аудіовізуальними творами, конспектами занять, зображеннями, літературними творами, навчальними та методичними матеріалами, товарними знаками.

6.3. Користувачеві забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати матеріали, що містяться на Сайті, об’єкти виняткових і особистих немайнових прав, створювати похідні матеріали, виготовляти або продавати матеріали на їхній основі, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином експлуатувати або використовувати такі права без прямого дозволу їхніх власників або Адміністратора сайту.

 1. ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ

7.1. Адміністратор має право встановлювати плату за використання Сервісів Сайту. У цьому випадку вартість використання Сервісу, а також порядок оплати вказуються в описі Сервісу на сторінці Сайту.

7.2. Вартість використання Сервісів Сайту залежить від обсягу послуг, що надаються з допомогою Сервісів, і може визначатися на підставі тарифів. Інформація про умови тарифів вказується в описі Сервісів на сторінці Сайту.

7.3. Вартість використання Сервісів може змінюватися за рішенням Адміністратора. Така зміна не впливає на визначення вартості для користувачів, які здійснили оплату в повному обсязі за попередньою ціною. Про відповідну зміну Адміністратор повідомляє користувачів шляхом публікації нової вартості використання Сервісу на відповідній сторінці Сайту.

7.4. За вибором Користувача оплата вартості використання Сервісу може здійснюватися:

7.4.1. Одноразово в повному обсязі.

7.4.2. Частково, у тому числі за допомогою активації промокодом або подарункового сертифіката, якщо можливість їхнього використання передбачена умовами конкретного Сервісу Сайту.

7.5. Оплата послуг може бути здійснена одним із таких осіб:

7.5.1. Повністю дієздатним Користувачем;

7.5.2. Недієздатним або частково дієздатним Користувачем за згодою законного представника;

7.5.3. Третьою особою, на яку Користувачем покладено виконання грошового зобов’язання.

7.6. Оплата послуг може здійснюватися із залученням провайдерів електронної системи платежів, зазначених на сторінці оплати.

7.7. Зобов’язання по оплаті вважаються виконаними при позитивному результаті авторизації платежу провайдером електронної системи платежів.

7.8. Адміністратор не контролює апаратно-програмний комплекс систем платежів провайдерів і не несе відповідальності за помилки в такому апаратно-технічному комплексі. Якщо в результаті таких помилок відбулося списання грошових коштів Користувача, але платіж не був авторизований провайдером, обов’язки за повернення грошових коштів Користувачу лежать на провайдері електронної системи платежів.

7.9. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

 1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Повне або часткове повернення сплачених Користувачем коштів здійснюється в наступних випадках:

8.1.1. У разі неякісного надання послуг через Сервіси Сайту, якщо Користувач пред’явив претензію й така претензія була задоволена Адміністратором;

8.1.2. У разі здійснення помилкового платежу, якщо Користувач направив повідомлення про здійснення помилкового платежу й кошти надійшли на розрахунковий рахунок Адміністратора;

8.1.3. В інших випадках, передбачених умовами використання Сервісів Сайту або законодавством України.

8.2. Для повернення грошових коштів Користувачу необхідно направити Адміністратору повідомлення про відмову від отримання послуг. Повідомлення має бути письмовим і містити ПІБ Користувача, назву Сервісу, вимогу про повернення грошових коштів та реквізити Користувача, на які треба зарахувати кошти. Адреса для надсилання повідомлення — info@teachme.expert

8.3. Повернення грошових коштів здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня отримання Повідомлення про відмову від отримання послуг (п.8.2.).

8.4. Повернення готівковими коштами не допускається.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, умов використання окремих сервісів Сайту, Законодавства України, норм моралі й моральності або технічних вимог до використання Сайту Адміністратор має право:

9.1.1. Заблокувати або видалити Особистий кабінет Користувача;

9.1.2. Заборонити або обмежити доступ Користувача до певних або всіх Сервісів Сайту

9.1.3. Обмежити Користувачеві можливість використовувати чат Сайту й інтерактивне голосове спілкування.

9.1.4. Утримати вартість сплаченого, але не використаного доступу до будь-якого Сервісу в якості штрафу за порушення умов використання Сайту.

9.2. Умови відповідальності, зазначені в п. 9.1, також можуть бути застосовані Адміністратором у разі наявності загрози порушення умов Угоди з боку Користувача.

9.3. Програмно-апаратні помилки, як на стороні адміністратора, так і на стороні Користувача, що призвели до неможливості отримання Користувачем доступу до будь-яких Сервісів Сайту, є обставинами непереборної сили і звільняють Адміністратора від відповідальності за невиконання зобов’язань.

9.4. Адміністратор не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що виникли в тому числі в результаті:

9.4.1. Неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної

безпеки або нормального функціонування Сайту, зокрема за несанкціонований доступ третіх осіб до Особистого кабінету Користувача;

9.4.2. Збоїв у роботі Сайту, спричинених помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми шкідливими програмами й діями третіх осіб;

9.4.3. Відсутності інтернет-з’єднання між сервером Користувача й сервером Адміністратора;

9.4.4. Виконання Адміністратором профілактичних робіт на сайтах Сервісу.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням, розірванням чи визнанням недійсним Угоди, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії і / або розбіжності, направляє іншій Стороні повідомлення із зазначенням виниклих претензій і/або розбіжностей. Повідомлення направляється:

1) Користувачеві — на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації або в месенджер «Телеграм», на номер мобільного телефону, що був вказаний під час реєстрації;

2) Адміністратору — на адресу електронної пошти: info@teachme.expert.

10.2. Якщо відповідь на повідомлення не буде відправлене Стороною протягом 10 (десяти) робочих днів від дати направлення відповідного повідомлення або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо виниклих претензій і / або розбіжностей, спір підлягає вирішенню в судовому порядку.

 1. ЗМІНА УМОВ УГОДИ

11.1. Адміністратор має право в односторонньому порядку змінювати умови Угоди, за такої умови такі зміни набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди у відповідному розділі сайту.

11.2. За кожного наступного відвідування Сайту до початку користування Особистим кабінетом Користувач зобов’язується знайомитися з новою редакцією Угоди. Продовження використання Сайту й Особистого кабінету буде означати згоду Користувача з умовами нової редакції Угоди.

11.3. У разі незгоди з умовами нової редакції Угоди Користувач зобов’язується припинити використання Сайту.

11.4. За наявності сплаченого, але не використаного доступу до платних Сервісів Сайту Користувач, який не погоджується з новою редакцією Угоди, зобов’язаний повідомити про це адміністратора відправивши повідомлення на адресу електронної пошти info@teachme.expert. У цьому випадку Користувач може надалі продовжувати використовувати Особистий кабінет тільки для доступу до відповідних платних Сервісів.  Після завершення терміну сплаченого доступу Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту. Використання Особистого кабінету для додавання коментарів, спілкування в чаті, оплати доступу до нових Сервісів Сайту означає прийняття Користувачем умов нової редакції Угоди.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Угода і всі пов’язані з нею правовідносини регулюються законодавством України. Питання та спори, що виникають, вирішуються відповідно до законодавства України.

12.2. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших положень Угоди.

12.3. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення будь-ким із користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністратора права зробити пізніше відповідні дії для захисту своїх інтересів і захисту інтелектуальних прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 1. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА

Назва: ТОВ «ТІЧ МІ»

ЄДРПОУ: 43647158

р/р: UA233052990000026005016215304

e-mail: info@teachme.expert

Місцезнаходження: Україна, 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, будинок 60.